پرش لینک ها

بازرسی ملک

بازرسی ملک پیش از خرید:

بازرسی ملک با تمام جزئیات آن پیش از هرگونه خریدی توصیه می‌شود.این نوع بازرسی عموماً ۴ ساعت طول می‌کشد. خریداران از تمام جزئیات ملک مطلع می‌شوند دریافت می‌کنند. در این بازرسی، هشت سیستم اصلی هر خانه به ‌شرح زیرمیباشد:

۱.پوشش بام

۲- نماسازی و فضاهای خارجی بنا

۳-  سازه و اسکلت ساختمان

۴- عایق‌بندی و تهویه

۵- برق ساختمان

۶ –گرمایش و سرمایش

۷- لوله‌کشی

۸ -فضاهای داخلی

۹-ایمنی

بازرسی بعد از خرید ملک:

در این نوع بازرسی که مانند جزئیات و سیستم‌های بنا مورد مطالعه قرار می‌گیرد و عیوب احتمالی در مراحل ابتدایی شناسایی می‌شوند. این نوع بازرسی با تشخیص به‌موقع عیوب احتمالی از گسترش آن جلوگیری می‌کند و مانع از افزایش هزینه‌های مالکان می‌گردد.

بازرسی قبل از فروش خانه:

این نوع بازرسی، به‌عنوان ابزاری جهت فروش بهتر و گران‌ترِ ملک به آن‌ها کمک می‌کند. به‌علاوه با شناسایی به‌موقعِ عیوب احتمالی، از گسترش هزینه‌ها پیشگیری می‌نماید.

بازرسی به منظور عیب‌یابی:

در این نوع بازرسی، بازرسی ساختمان ضمن عیب یابی، راهنمایی برای اصلاح عیب‌های موجود ارائه می‌کند و مالکان پیشنهاداتی برای بهبود کیفیت ملک خود دریافت می‌نمایند.

بازرسی پیش از اجارهٔ املاک:

در این نوع بازرسی، شرایط فنی موجود ملک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و وضع موجود ملک به‌عنوان رفرنس برای پایان دورهٔ لیز یا اجاره مستند می‌گردد. به‌علاوه تلاش می‌شود کلیهٔ نقاط ضعف و خرابی‌های احتمالی ملک و مواردی که برای مالکان ایجاد مسئولیت قانونی می‌نماید، شناسایی و معرفی گردد.

قوانین ساخت و ساز شهری:

انواع پروانه ی ساختمانی :

1.تخریب و نوسازی

2.اضافه ی اشکوب

3.توسعه ی بنا

4.غییر نقشه

5.تمدید پروانه

6.تعویض سقف

 ایمنی در کارگاه ساختمانی :

1.مسئولیت و آگاهی حفاظت از خود در برابر سقوط

2.الزامات و پیش‌نیازهای آموزشی حفاظت در مقابل سقوط

3.ایمنی در کارگاه ساختمانی با رعایت الزامات استفاده از داربست‌ها

4.نردبان‌ها

5.ایمنی در کارگاه ساختمانی با محافظت از صورت و چشم

6.ایمنی در کارگاه ساختمانی با حفاظت از سر

7.حفاظت در مقابل مواد شیمیایی و سم

چگونگی دریافت پایانکار:

همه کارهای ساخت و ساز را برابر قانون انجام داده و در آخرین مرحله هستید و می خواهید نتیجه زحمات خود را ببینید. حتی اگر تمامی مراحل کار را هم با دقت و برابر قانون گذرانده باشید، باز هم نیاز دارید که مجوز پایان کار ساختمان خود را از شهرداری دریافت کنید، وگرنه دچار مشکل میشوید .

تشکیل پرونده:

زمانی که کار ساختمان به پایان رسید، باید ابتدا مدارکی را تهیه کرده و به شهرداری برده. اول از همه باید فرم درخواست پایان کار ساختمان را تهیه و آن را تکمیل کنید. بعد از آن، اگر ساخت و ساز شما برای نوسازی بوده است، باید عوارض نوسازی را پرداخت کنید و رسید آن را نیز همراه داشته باشد. از دیگر مدارک مورد نیاز شما سند مالکیت رسمی، درخواست به شهردار برای اخذ دستور، ثبت شماره و تاریخ در دبیرخانه و تعیین زمان برای بازدید کارشناس دفتر فنی است. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که کارشناسان دفتر فنی و شهرداری باید از ساختمان تمام‌شده شما بازدید کنند و تایید نظر آنان لازم می باشد.