اجرای سازه بتنی

زمان مطالعه: 4 دقیقه
اجرای سازه بتنی

اجرای سازه بتنی 

اجرای سازه بتنی (سیمان، شن، ماسه و فولاد به صورت میلگرد ساده یا آجدار) جزو رایج ترین انواع ساختمان های مدرن به حساب می آیند. این نوع ساختمان ها معمولاً شامل یک چهارچوب یا یک اسکلت بتنی هستند. بخش های افقی سازه های بتنی شامل تیرها و بخش های عمودی آن شامل ستون ها هستند.

این واقعیت وجود دارد که سازه های بتنی دارای عمر طراحی هستند بدین مفهوم که یک سازه بتنی برای عمری معین طراحی می شود گرچه این عمر ۵۰ یا ۶۰ سال باشد. بتن با گذشت عمر دچار افت و خزش می شود که نهایتا باعث تأثیر منفی در عملکرد سازه هنگام وقوع زلزله می شود.

سازه بتن آرمه در واقع چهارچوبی است که از اجزای شدیداً به یکدیگر متصل تشکیل شده است. این نوع اتصالات با عنوان اتصالات لحظه ای شناخته می شوند.

در ساختمان در صورت استفاده از بتن آرمه در قسمت ستون‌ها و شاه تیر‌ها و پی، آن ساختمان یک سازه بتنی محسوب می‌شودساختمان اسکلت بتنی ساختمانی است که در آن اعضا باربر فشاری یا ستونها از نوع بتن آرمه است که در محل قالب بندی و اجرا می گردند همچنین تمام تیرها اصلی هم از نوع بتنی است و دیوار برشی هم که برای مقابله با نیروهای جانبی مورد استفاده قرار می گیرد از نوع بتنی است.

مزایای سازه‌های بتنی  :

۱-ماده اصلی بتن که شن و ماسه می‌باشد ارزان و قابل دسترسی است.

۲-سازه‌های بتنی که مطابق با اصول آیین نامه‌ای طراحی و اجرا شده اند، در مقابل شرایط محیطی سخت، مقاومتر از سازه‌های ساخته شده با مصالح دیگر هستند.

۳-به علت قابلیت شکل پذیری بالای بتن، امکان ساخت انواع سازه‌های بتنی نظیر پل، ستون و… به اشکال مختلف میسر است.

۴-سازه‌های بتنی در مقابل حرارت زیاد ناشی از آتش سوزی بسیار مقاوم اند.

معایب :

۱-اجرای آرماتور بندی و قالب بندی در این سازه ها نیاز به تخصص و صرف زمان بیشتری نسبت به سایر سازه ها دارد.

۲-بدلیل افزایش مقطع اعضاء این سازه ها، وزن آن بیشتر از سازه های فلزی می باشد.

۳-بدلیل نیاز به آزمایش مستمر بتن، در محل اجرای این سازه ها باید آزمایش خاک در دسترس باشد.

مراحل اجرای صفر تا صد سازه بتنی :

۱-اجرای بتن مگر :

بتن مِگر (بتن با عیار کم  سیمان که بتن نظافت نیز نامیده می شود.) معمولا با ضخامت ۱۰ الی۱۵ سانتی مترو از هر طرف۱۰ الی ۱۵ سانتی متر بزرگتر از خود فونداسیون ریخته شود.

دلایل استفاده از بتن مِگر:

۱-برای جلو گیری از تماس مستقیم بتن اصلی فونداسیون با خاک.

۲-برای رگلاژ کف فونداسیون و ایجاد سطحی صاف برای ادامه پی سازی.

۳-&#۶۵۲۱۵;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; در &#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴;ود ۱۰&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۶۲;ده و &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۲۳۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۶۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴;ی از روی &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۴۰۵;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۸;وع &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۲۶۲;د.

۲-قالب بندی فونداسیون ( پی) :

۳-آرماتور بندی فونداسیون و قرار دادن میلگرد های انتظار برای اجرای ستون ها :

قبل از اتمام پی سازی آرماتور بندی پی جهت مسلح کردن بتن صورت می گیرد.ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻨﺎﺋﯽ ازﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘن ﺗﺎب وﺗﺤﻤﻞ ﮐﺸﺶ را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ودراﻧﺪک ﻣﺪت درﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﯿﺮوی ﮐﺸﺸﯽ از همدیگر  ﮔﺴﯿﺨﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﻪ ﺑﺘﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ۳ ۲ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﺑﺮﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و اﯾﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ اﺳﺖ .

&#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۱۲;&#۶۵۱۶۶;ت &#۶۵۲۲۷;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۹۱;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴;ه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; در&#۶۵۲۴۳;&#۶۵۱۶۶;ر&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۶۶;ه ھ&#۶۵۱۶۶;ی &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۲۶۲;ان &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۲۵۵;&#۶۵۱۷۶;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۸۴;&#۶۵۲۵۸; ر&#۶۵۲۰۳;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;ای ا&#۶۴۵۱۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۴۴۰۱;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;ب &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۴۶; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;وی &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۰۹; در &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; را در&#۶۵۱۸۷;&#۶۵۱۹۴; د&#۶۵۲۴۷;&#۶۵۱۹۲;&#۶۵۲۶۲;اه &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۹۸;&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۵۰; از&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;د &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۲۸;&#۶۵۲۵۲;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۲۱۱;&#۶۵۲۶۲;رت &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۴۸;&#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۸;د آ&#۶۵۱۸۳;&#۶۵۱۹۴;ار &#۶۴۵۱۰;&#۶۵۱۶۶; &#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۳۶;&#۶۵۱۶۶;ده &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۲۵۶;&#۶۵۱۹۴; در &#۶۵۲۵۱;&#۶۵۲۴۰;&#۶۵۱۶۶;ط&#۶۵۲۲۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۷۶;&#۶۵۲۵۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۸۸;&#۶۵۱۷۴; &#۶۵۱۷۵;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۱۷۹;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸; &#۶۵۲۵۵;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۹۸;وی &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۰۸;&#۶۴۵۰۹; &#۶۵۱۶۹;&#۶۵۱۶۶;&#۶۵۲۰۷;&#۶۵۱۹۴; &#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;د &#۶۴۴۰۴;&#۶۵۱۹۶;اری &#۶۵۲۵۱;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۲۰۸;&#۶۵۲۶۲;د.

&#۶۵۲۳۵;&#۶۵۲۶۲;&#۶۵۲۷۵;د آ&#۶۵۲۴۷;&#۶۴۵۱۱;&#۶۵۱۶۶;ژی ا&#۶۵۲۰۳;&#۶۵۱۷۴; &#۶۴۴۰۰;&#۶۵۲۵۸; از آهن  ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه ھﺮ ﻗﺪر درﺻﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﻮﻻد ﺳﺨـﺖ ﺗﺮ و ﺷﮑﻨﻨﺪه ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮی آن ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻓﻮﻻدی ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗا  همیشه  و  ﺑﺼﻮرت دﻟﺨﻮاه وﺳﺮد ﺧﻢ شوند.

۴-بتن ریزی فونداسیون در داخل قالب ها:

۵-آرماتور بندی ستونها و قراردادن میلگرد انتظار برای سقف ها ( تکرار این پروسه تا سقف آخر)

بعد از اجرای فونداسیون نوبت به اجرای ستون ها می شود ستون ها قسمت مهم یک سازه اسکلت بتنی می باشند.برای اجرای ستون نیاز هست تا رامکای ستون دقیق در جای خود بسته شود.توجه داشته باشید رامکاها را نباید جوش داد این کار باعث می شود میلگرد مقاومت خود را در آن ناحیه از دست بدهد.

برای سهولت عمل قالب بندی و تنظیم پای قالب، غالباً از رامکا استفاده می‌شود. رامکا می‌تواند بتنی‌ یا فولادی باشد. در مناطق خورنده جنوب کشور و یا سازه‌های رویارو با آب و یون کلرید استفاده از رامکای فولادی مجاز نیست بعد از بستن خاموت و بستن رامکا ها قالب بندی ستون انجام می گیرد و بعد از آن بتن ریزی ستون انجام می شود.

۶-قالب بندی ستون ها ( تکرار این پروسه بعد از اجرای سقف ها تا سقف آخر)

۷-بتن ریزی ستون ها ( تکرار این پروسه بعد از اجرای سقف ها تا سقف آخر)

۸-قالب بندی سقف با استفاده از جک های حمایتی

۹-آرماتور بندی تیر های افقی و در گیر کردن آرماتورهای انتظار ستون ها با آنها

۱۰-نصب تیرچه های سقف و قراردادن سر و ته تیرچه ها در میلگردهای بافته شده ی تیرها ( آرماتوربندی راه پله نیز هم زمان با هر سقف در تراز طبقه انجام میشود)

۱۱-نصب آجر سفال یا یونولیت ما بین تیرچه ها برای صرفه جویی در بتن

۱۲-قراردادن میلگردهای حرارتی بر روی تیرچه ها ( معمولا میلگرد معمولی نمره ۶)

۱۳-بتن ریزی سقف ( تکرار این پروسه تا سقف آخر)

پست قبلی

شومینه

پست بعدی

اجرای سازه فلزی

بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر
ساعات کاری

شنبه تا چهارشنبه: 9 الی 17:30

پنج شنبه : 9 الی 14

مجوز ها و نماد ها
مجوز ساماندهی
مجوز نماد اعتماد الکترونیک