مجله ساختمانی

معیار مالیات دستگاه های کارتخوان ۱۴۰۱

مالیات_کارتخوان
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ بروزرسانی شده است.

سازمان امور مالیاتی: اصل بر صحت ادعای مودیان درباره منشا تراکنش های کارتخوان است.

سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای تازه، به ادارات مالیاتی نسبت به رعایت قانون در زمینه اصل تلقی کردن صحت اظهارات مودیان مالیاتی برای تراکنش های بانکی و دستگاه های کارتخوان تاکید کرد.

سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای تازه، به ادارات مالیاتی نسبت به رعایت قانون در زمینه اصل تلقی کردن صحت اظهارات مودیان مالیاتی برای تراکنش های بانکی و دستگاه های کارتخوان تاکید کرد.

دستورالعمل مالیاتی شماره ۲۰۰/۱۱۹۱۳/د در خصوص چگونگی اقدام در خصوص اطلاعات ریز حساب های متصل به دستگاه پوز صاحبان مشاغل

سرپرست محترم دفترهماهنگی امورمالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امورمالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل محترم امور مالیاتی…

پیرو دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۹/۵۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ و به منظور اجرای صحیح مقررات ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم و مفاد ماده (۴۱) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مذکور در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات صاحبان مشاغل و با عنایت به بارگذاری اطلاعات واریزی به حساب از طریق درگاه های پرداخت بانکی (pos) و اطلاعات سرجمع حساب های بانکی واصله در اجرای مقررات ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور رعایت حقوق مودیان و دقت در رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۹ و سنوات قبل، مقرر می دارد:

۱- با توجه به عدم اطلاع و آگاهی مودیان و بعضاً استفاده غیر تجاری از حساب بانکی متصل به درگاه های پرداخت الکترونیکی (از قبیل پوز) و به منظور تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات واقعی و رعایت حقوق مودی، در مواردی که مودی مدعی واریز به حساب متصل به درگاه پرداخت الکترونیکی بابت فعالیت غیر شغلی خود می باشد، در این گونه موارد در صورتی که حسب بررسی و رسیدگی انجام شده ادعای مودی مورد تایید اداره امور مالیاتی قرار گیرد، مبالغ واریزی از این طریق (بابت فعالیت غیر شغلی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور نخواهد شد.

۲- چنانچه حسب رسیدگی به عمل آمده میزان مالیات تعیین شده مودی نسبت به سال قبل بیش از سه برابر افزایش داشته و یا بیش از مبلغ ده میلیارد ریال باشد، ابتدا بایستی گزارش رسیدگی توسط رییس امور مالیاتی و معاون حسابرسی ذی ربط تایید و سپس نسبت به صدور برگ تشخیص اقدام گردد.

۳- به منظور جلوگیری از صدور برگ تشخیص مالیات غیرواقعی و تسریع در فرآیند قطعیت مالیات و رعایت حقوق مودی، در مواردی که حسب رسیدگی های به عمل آمده میزان مالیات مشخصه بیش از سه برابر سال قبل افزایش و با ابراز مودی در اظهارنامه نیز اختلاف معناداری داشته باشد، ادارات امور مالیاتی مکلف اند ضمن توجه به اسناد و مدارک مودی در تعیین درآمد مشمول مالیات واقعی (که برای رسیدگی به کلیه پرونده ها می بایست مدنظر قرار گیرد) چنانچه امکان تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس اسناد و مدارک فراهم نباشد با رعایت مقررات و قضاوت حرفه ای در خصوص میزان سودآوری فعالیت هر مودی، نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات مطابق بند (۲) فوق اقدام نمایند.

۴- جمع گردش حساب بارگذاری شده در سامانه جستجو و استخراج اطلاعات مالیاتی لزوماً مؤید در آمد و فروش مودی نبوده و نمی تواند رأساً مبنای مطالبه مالیات قرار گیرد؛ لیکن چنانچه حسب رسیدگی های به عمل آمده و قضاوت حرفه ای حسابرسان مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات و مالیات مودی مستلزم اخذ صورت حساب بانکی مودی باشد ادارات امور مالیاتی مکلف اند مراتب را از مودی در خواست و در صورتی که امکان ارائه صورت حساب بانکی از سوی مودی فراهم نباشد نسبت به استعلام از طریق سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (بتیس) اقدام نمایند.

متعاقباً چنانچه پس از پالایش، تلخیص و رسیدگی تراکنش مودی با رعایت کامل مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ و اصلاحیه های بعدی آن مشخص شود که مودی اطلاعات درآمدی کتمان شده ای داشته که مالیات متعلق به آن مطالبه نشده است ادارات امور مالیاتی موظفند نسبت به مطالبه مالیات بر درآمد کتمان شده (متمم) با رعایت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مزبور اقدام نماینده

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور
منبع خبر: وکلاپرس

پست قبلی

بازسازی ساختمان چیست؟ هزینه و مراحل اجرای آن

پست بعدی

ساختمان های در حال تخریب تهران

در مورد بانک اطلاعات ساختمان سوالی دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند…


بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر، بازار هدف کسب و کار ساختمانی

بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر از سال  1385 فعالیت خود را در زمینه شناسایی بازار ساخت و ساز آغاز نموده است. آجر رو آجر همواره در تلاش است پروژه های ساختمانی را از آغاز فرآیند ساخت و ساز شناسایی نموده و بازار هدف کسب و کار های ساختمانی را فراهم نماید.

مجوز ساماندهی
مجوز نماد اعتماد الکترونیک