رعایت ایمنی در ساخت و ساز

این مقاله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بروزرسانی شده است.

ایمنی در ساخت یکی از مهم ترین عوامل در ساخت و ساز می باشد. با رشد روزافزون جمعيت تحولات عظیمی در صنعت ساختمان سازی بوجود آمده است .در برخی از پروژه های ساختمانی كارگران و كارمندان مشغول بکار در ساختمان ها منجر به جراحت میگردد.  احتمال وقوع حوادث را به كلي نمي توان از بين برد ولي با رعايت بعضي از نكات ايمني و حفاظتي مي توان آن را به مقدار قابل توجهي كاهش داد. بدين معني كه بوسيله مديريت صحيح و طرح نقشه از قبل و كنترل روش هاي انجام كار، مي توانيم ، به هدف هاي حفاظتي خود برسيم.

منظور از ايمني در ساخت فراهم آوردن يك‌ سري امكانات و تسهيلات ( با رعايت ضوابط قانوني ) در ساختمان مي‌باشد كه علاوه بر تأمين امنيت و داشتن شرايط بهداشتي ، ايجاد ميل و رغبت به كار نيز در كارگران ايجاد نمايد كه در اين خصوص مي‌توان به نكات ايمني در خصوص نردبانها، پلكان، كف،سقف، آسانسورها و … اشاره نمود.

مواد قانوني:

كليه افراد حقيقي و حقوقي كه كارگاه جديدي را احداث نمايند و يا كارگاه هاي موجود را توسعه بخشند، موظفند، قبل از آغاز به كار، برنامه و نقشه هاي اجرایی ساختمان را با توجه  به مقررات ايمني و آيين نامه ،تهيه و براي تصويب به وزارت كار ارسال دارند. شروع ساختمان سازي محل هاي مورد نظر و همچنين  بهره برداري از كارگاه هاي مذكور با مجوز رسمي از وزارت كار خواهد بود.

وظایف کارفرما در قبال ايمني كارگاه ساختماني:

۱. در هر كارگاه ساختماني ، كارفرما موظف است اقدامات لازم به منظور حفظ و تأ‌مين ايمني عمومي را بعمل آورد.

۲.كارفرما موظف است که روشنايي كافي در فضاهاي عمومي ، تهيه نرده و حفاظ و نصب آنها در اطراف سقفها و ديوارهاي خالي و فضاهاي باز ، فراهم آوردن و نصب نرده و حفاظ در اطراف پله‌ها وپاگردها ، ايجاد ورودي ايمن براي كارگاه ساختماني و محل كار ، فراهم آوردن وسايل اطفاء حريق ، تهيه وسايل حفاظت فردي و كمك‌هاي اوليه و بطور كلي فراهم آوردن و تأمين شرايط ايمني عمومي، در داخل كارگاه ساختماني را تهیه نماید.

۳. هر كار فرما بايد ابزار و وسايل و تجهيزات لازم براي انجام عمليات ساختماني توسط كارگران را با رعايت مواد اين مبحث تهيه و نگهداري نمايد تا در موقع لازم در اختيار كارگران قرار دهد و ضمن دادن آموزش هاي لازم به آنها، مراقبت نمايد كه از آن وسايل به طور صحيح استفاده كنند.

۴. عمليات ساختماني بايد طوري برنامه‌ريزي و اجرا شود كه خطرهاي احتمالي ناشي از آن ، در داخل يا خارج از محل كار ، در اسرع وقت قابل پيشگيري باشد.

۵. کارفرما در صورت احتمال وقوع خطر جاني فورا كار را متوقف نمايد و كارگران را از محل احتمال وقوع حادثه دور كند . كارفرما بايد وقوع هر گونه حادثه ناشي از كار در ساعت كار عادي يا غير عادي روزانه در محل كارگاه را در اسرع وقت و قبل از آنكه علائم و آثار مرتبط با آن از بين رفته باشد .

ايمني در کارگاه شامل :

۱-ايمني مربوط به كف، سقف و ديوار در کارگاه های ساختمان:

كليه ساختمانهاي دائمي و موقتي و مؤسساتي كه مشمول مقررات قانون كار مي‌باشند بايد از نقطه نظر ساختماني واجد استحكام كامل بوده و در محاسبه پايه و سقف و كف ها رعايت نكات زير منظور گردد:

الف – تحمل فشار ناشي از حداكثر بارها و اشياء ثابت و متحرك.

ب – تحمل فشار ناشي از ريزش برف ، باران ، يخبندان ، باد و طوفان.

ج – تحمل فشار ناشي از بارهاي معلق.

۲. ایمنی در فضاي كار:

اطاقها و محل كار دائم بايستي لااقل ۳ متر از كف تا سقف ارتفاع داشته و فضاي آن بايد براي حداكثر اشخاصي كه در آن محل كار مي‌كنند براي هر نفركمتر از ۱۲ متر مكعب نباشد. در محاسبه متر مكعب فضا ، حجم اشغال شده بابت اثاثيه و ماشين آلات و مواد و لوازم كسر نمي‌گردد. در ساختمانهايي كه ارتفاع هر طبقه از فضاي كار از ۴ متر متجاوز باشد براي محاسبه حجم لازم فقط تا ارتفاع ۳ متر منظور و محاسبه مي‌گردد.

در فضاي كارگاه نصب ماشين آلات و يا قراردادن اشياء و محصولات نبايد مزاحمتي براي عبور و مرور و يا كار كارگران ايجاد نمايد. در اطراف هر يك از دستگاهها بايد فضاي كافي منظور گردد تا كارگران بتوانند به راحتي براي انجام كارهاي عادي رفت‌وآمد نموده و در صورت لزوم اصلاحات و تعميرات و نقل و انتقال مواد مصرفي يا توليدي را انجام دهند.

۳. ايمني مربوط به كف ساختمان :

كف اطاقها و قسمتهايي كه محل عبور كارگران بوده و يا براي حمل ونقل مواد تخصيص داده شده است ، بايد صاف وهمـوار بوده و عاري از حفره و ســوراخ ، تراشه‌هــاي چوب ، برآمدگي نـاشي از پوشش نامناسب مجاري ، ميخ و پيچ و مهره و لوله ، دريچه يا برآمدگي و برجستگي و هر گونه موانعي باشد كه ممكن است موجب گيركردن يا لغزيدن اشخاص گردد.

كف اطاق‌ها و راهروها و پياده‌روها نبايد در شرايط عادي هيچ‌گونه لغزندگي داشته و نيز نبايد از مصالحي ساخته شده و يا از موادي اندوده شده باشد كه در نتيجه رفت وآمد ايجاد ناراحتي و گرد‌وخاك و ساييدگي و در نتيجه باعث لغزندگي گردد.

در محل كار و محل هايي كه دستگاه‌هاي متعددي قرار دارد بايستي بوسيله خط ‌كشي با رنگ  مشخص در دو طرف راه اصلي و راههاي فرعي را مشخص نموده و حتي محل قرار دادن مواد خام و مواد توليدي بوسيله اين خطوط معين گردد تا رفت‌ و آمد ، حمل‌ و نقل مواد و همچنين جهت حركت اصلي با علامت‌گذاري روي زمين معلوم و روشن باشد.

كف كارگاهها بايد قابل شستشو بوده و در مواردي كه نوع كار موجب ريخته شدن آب دركف كارگاه گردد بايد شيب كافي داشته باشد كه آبها را به سمت مجاري فاضلاب هدايت نمايد.

۴. سازه‌ و نرده های حفاظتي :

 نرده ، حفاظي است عمودي كه بايد براي جلوگيري از سقوط افراد در اطراف و گوشه‌هاي نمايان سقف‌ها، ديوارهاي باز، سكوهاي كار، راهروها، راه پله‌ها، سقفهاي موقت يا ساير محل‌هاي كار و تردد كارگران تعبيه شود. ارتفاع نرده استاندارد از كف طبقه يا سكوي كار نبايد از ۹۰ سانتيمتر كمتر و از ۱۱۰ سانتيمتر بيشترباشد.

همچنين ارتفاع نرده راه پله نبايد از ۷۵ سانتيمتر كمتر و از ۸۵ سانتيمتر بيشتر باشد. ساختمان و اجزاي نرده بايد داراي چنان مقاومتي باشد كه بتواند در مقابل حداقل ۱۰۰ كيلوگرم فشار و ضربه وارد در تمام جهات مقاومت نمايد.

مقاومت لازم را براي مواقعي كه در معرض برخورد وسايل متحرك قرار مي‌گيرد ، داشته باشد. كليه‌ نرده‌ها بايد از چوب، لوله آهنهاي پروفيل يا مصالح ديگري كه استحكام كافي داشته باشد ، ساخته شده و در فواصل حداكثر ۲ متر داراي پايه و كلافهاي عمودي و افقي باشند.

نکات ایمنی در ساخت و کارگاه های ساختمانی :

کارگران ساختمانی باید مجهز به وسایلی همچون : کفش، کلاه ایمنی، لباس مخصوص، دستکش، طناب نجات، عینک مخصوص و … با توجه به محیط و شرایط کار استفاده نمایند.

سطح معابری که برای عبور چرخ های دستی در نظر گرفته می شود باید صاف بوده و یک متر عرض داشته باشند.

کارگران نباید در روزهای بارانی و طوفانی بر روی پشت بام ساختمان کار کنند.

استفاده از طناب و کمربند ایمنی توسط کارگرانی که بر روی سطوح شیبدار با شیب بیشتر از ۲۰ درجه کار می کنند الزامی است.

دستگاه های تولید بتن باید دارای ضامن باشند تا در صورت نیاز به تمیزکاری بتوان دستگاه را قفل نمود و از ایمنی آن اطمینان حاصل کرد.

بناهایی که ملات آنها هنوز خشک نشده سست می باشند، در نتیجه نباید بر روی آنها داربست یا بار اضافی قرار داد.

نصب و برپایی تیرهای فلزی در زمان بارندگی، یخبندان و وزش بادهای شدید امری خطرناک است و باید از آن اجتناب گردد.

کارگرانی که بر روی پشت بام های شیب دار کار می کنند باید از نردبان یا صفحات تراولینگ بسیار محکم و مقاوم استفاده کنند. این نردبان ها و صفحات مانع از لغزش پای کارگران شده و احتمال سقوط آنها را کاهش می دهند.

برای حمل و جا به جایی مصالحی نظیر تیر آهن، چوب و … حتما باید تابلو نصب شود تا عابران از آن مطلع شوند.

برای رعایت تعادل در بالا و پایین آوردن بار توسط جرثقیل باید طناب هدایت کننده استفاده گردد.

وسایلی که برای باربری استفاده می شوند باید مجهز به ضامن باشند تا در صورت توقف، بار حرکت نکند.

برای قرار دادن ستون های آهن روی یکدیگر نباید بیشتر از یک طبقه ستون بدون جوشکاری روی هم قرار گیرند.

انبار کردن و روی هم انباشتن مصالح ساختمانی باید به گونه ای باشد که وسایل نقلیه و عابرین هنگام تردد دچار مشکل نشوند.

حمل و نقل مواد شیمیایی باید با توجه به دستورالعمل شرکت سازنده انجام شود.

قطع درختان باید به گونه ای انجام شود که به عابران و یا ساختمان های مجاور آسیبی وارد نشود. در واقع درختان پس از قطع شدن باید در جهت مکانی سقوط کنند که مورد حفاظت قرار گرفته است.

افرادی که در جریان عملیات گودبرداری قرار ندارند باید به اندازه ۵ متر با گود فاصله خود را حفظ نمایند.

اگر محلی که چاه حفر می شود در نزدیکی معابر عمومی قرار گرفته باشد باید از حصار برای جلوگیری از سقوط افراد به آن علارغم تابلوهای هشدار دهنده و چراغ های احتیاط استفاده نمود.

برای حفظ جان کارگران در برابر خطر ریزش دیواره چاه باید از الوارهای زیرپایی با مقاومت لازم استفاده نمود.

قیر داغ باید در جایی نگه داری شود که دارای تهویه است زیرا نگهداری آن در محوطه بسته خطر ساز است.

کابل های دستگاه های جوشکاری باید عایق بندی شده باشند تا دچار حریق و یا زنگ زدگی نشوند.

از جوشکاری بر روی داربست های آویزان که با کابل محکم شده اند باید اجتناب نمود.

مصالحی که برای نصب داربست استفاده می شوند از قبیل فولاد، چوب و … باید مرغوب باشند.

داربست باید به گونه ای طراحی شود که تکیه گاه های آن و اجزای دیگر بتوانند فشار وارد آمده را تحمل کنند.

از قرار دادن داربست به طور مستقیم بر روی زمین باید پرهیز شود. بلکه باید آن را بر روی شالوده با قابلیت توزیع بار نصب کرد.

در صورتی که کارگران مجبور به استفاده از مواد اسیدی هستند باید حتماً از وسایل حفاظتی مناسب استفاده نمایند.

به منظور بالا بردن تیر آهن ها استفاده از کابل های بسیار مقاوم امری ضروری است.

همیشه خطرات جانی در نصب قطعات فلزی وجود داشته بدین منظور همواره باید به نکات ایمنی توجه شود.

تخریب ساختمان های بلند باید با رعایت اصول و مقررات لازم صورت پذیرد.

کارگران ساختمانی باید دارای مهارت بوده و بر کار آنها نظارت گردد.

پست قبلی

سازه LSF چیست ؟

پست بعدی

متره و برآورد و کاربرد آن در صنعت ساختمان

در مورد بانک اطلاعات ساختمان سوالی دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند…


بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر، بازار هدف کسب و کار ساختمانی

بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر از سال  1385 فعالیت خود را در زمینه شناسایی بازار ساخت و ساز آغاز نموده است. آجر رو آجر همواره در تلاش است پروژه های ساختمانی را از آغاز فرآیند ساخت و ساز شناسایی نموده و بازار هدف کسب و کار های ساختمانی را فراهم نماید.

مجوز ساماندهی
مجوز نماد اعتماد الکترونیک

دسترسی سریع

تماس با آجر رو آجر

فروش و پشتیانی همه روزه از ساعت 9 الی 17:30
پنج شنبه ها 9 الی 13:30