بیمه نامه ساختمانی و انواع آن

بیمه ساخت و ساز
این مقاله در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ بروزرسانی شده است.

بیمه نامه ساخت و ساز :

بیمه ساختمان سازی قبل آغاز پروژه تخریب و گودبرداری می شود با در نظر گرفتن ابعاد پروژه و میزان گودبرداری ، همسایه های همجوار پروژه و ماشین آلات مورد نیاز در اجرای پروژه می توان در تصمیم گیری نوع بیمه نامه استفاده نمود اما آنچه که مشخص است این می باشد که هر پروژه ساختمانی با توجه به ریسک ها و خطراتی که برای کارکنان و کارگران دارد نیازمند بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی است که این بیمه نامه از سوی نهاد های قانونی امری ضروری اعلام شده است .

یک پروژه ساختمانی می تواند مراحل مختلف از  ساخت وساز برای کارگران حادثه ساز باشد برای سایر اشخاص هم حادثه ساز باشد که خسارت هایی جبران ناپذیر در پی خواهد داشت . اشخاص ثالث از سوی پروژه، چه مالی و چه جانی ،بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث پیشنهاد می گردد. بیمه تمام خطر ماشین آلات برای ماشین آلات مورد استفاده در پروژه یکی دیگر از بیمه های پیشنهادی می باشد.

انتخاب نوع بیمه نامه با توجه به ابعاد پروژه ،در پروژه بزرگ مسکونی تجاری اداری متفاوت می باشد. بیمه تمام خطر پیمانکاران استفاده گردد این بیمه نامه یک بیمه نامه کامل می باشد که در خود بیمه ثالث ساختمانی ،بیمه ماشین آلات و مبلغ قرارداد پیمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی ، برداشت ضایعات و حوادث طبیعی  و .. را تحت پوشش قرار می دهد.

انتخاب نوع بیمه نامه براساس :

انتخاب نوع بیمه نامه با توجه به ابعاد پروژه ،در پروژه بزرگ مسکونی تجاری اداری متفاوت می باشد. بیمه تمام خطر پیمانکاران استفاده گردد این بیمه نامه یک بیمه نامه کامل می باشد که در خود بیمه ثالث ساختمانی ،بیمه ماشین آلات و مبلغ قرارداد پیمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی ، برداشت ضایعات و حوادث طبیعی  و .. را تحت پوشش قرار می دهد.

عملیات ساختمان سازی یکی از پر ریسک ترین فعالیت ها می باشد که از همان ابتدای شروع کار خطرات گوناگونی کارگران و حتی کارفرماها و افراد ثالث همچون همسایگان را تهدید می کند. معمولا در همه فعالیت های ساختمان سازی حوادث متعددی از قبیل خسارات جانی اتفاق می افتد که شاید جبران هر یک از این خسارات برای هرکدام از کارفرمایان بسیار سخت باشد، مخصوصا اگر خسارت فوت اتفاق بیافتد. برای جبران خسارات، داشتن بیمه نامه های مرتبط با فعالیت های ساختمانی از الزامات کار هر سازه ای می باشد.

انواع بیمه هایی که برای پروژه های ساخت و ساز الزامی می باشند عبارتند از :

بیمه مسئولیت ساختمان در قبال کارکنان
بیمه مسئولیت ساختمان در قبال اشخاص ثالث
بیمه تمام خطر پیمانکاران

۱. معرفی بیمه مسئولیت کارکنان ساختمان :

در اجرای پروژه های ساختمانی ، از آغاز پروژه و فعالیت های تخریب، خاکبرداری، گودبرداری، پی کنی و مراحل احداث بناهای جدید همه خسارات جانی و مالی باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرد. با داشتن بیمه مسئولیت ساختمان همه اشخاص حقیقی و یا حقوقی که در جریان انجام امور ساختمانی  در محل مورد  بیمه فعالیت دارند تحت پوشش قرار می گیرند. در این بیمه نامه علاوه بر کارگران ساختمانی ، کارفرما، مهندسین ناظر ،پیمانکاران فرعی و … همه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

پروژه های ساختمانی با توجه به خطراتی که برای کارگران دارد ، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ساختمانی است که این بیمه نامه از سوی مقامات قانونی اجباری گردیده است. از منظر دیگر همانقدر که یک پروژه ساختمانی می تواند برای کارگران خود حادثه ساز باشد برای اشخاص ثالث که در اجرای پروژه دخالتی هم ندارند می تواند حادثه ساز باشد که برای جبران خسارت های وارده به اشخاص ثالث از سوی پروژه، چه مالی و چه جانی ، بیمه مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث پیشنهاد می گردد.

پوشش های بیمه مسئولیت کارکنان:

پوشش فوت
پوشش نقص عضو
ماموریت‌های خارج از کارگاه
اماکن وابسته به کارگاه
مجریان مرتبط با عملیات ساختمان
حوادث نقلیه موتوری به طور کامل
مسئولیت پیمانکاران فرعی
تحت پوشش قرار دادن مهندسین ناظر یا مشاوران پروژه
پرداخت خسارت پزشکی بدون اعمال تعرفه
مطالبات سازمان تامین اجتماعی برای هر کارگر
برای خود شخص کارفرما. پیمانکار و …
خسارت جانی اشخاص ثالث

۲.معرفی بیمه مسئولیت در قبال اشخاص ثالث :

در زمان انجام همه عملیات ساختمانی، ممکن است که خسارات مالی و صدمات جسمانی به اشخاص ثالث  که در فعالیت ساختمان سازی هیچ دخالتی ندارند وارد آید که ناشی از یکی از عملیات تخریب، گودبرداری، نصب اسکلت و سایر کارهای عمرانی باشد.

داشتن بیمه نامه، مسئولیت کارفرما و سایر عملیات اجرایی را به همه افراد اشخاص ثالث را تحت پوشش قرار می دهد ممکن است این فرد ثالث همسایه پروژه بوده و یا ماشینی باشد که کنار خیابان پارک کرده و دچار خسارت شده است.  برای داشتن این پوشش باید از همان ابتدای آغاز تخریب و گودبرداری تا انتهای عملیات ساختمانی اقدامات لازم در جهت خرید این بیمه نامه باید انجام شود.

پوشش بیمه در قبال اشخاص ثالث:

فوت
نقص عضو
هزینه های پزشکی
خسارات مالی
نشت و ترک خوردگی ساختمان های مجاور در اثر تخریب و گودبرداری ساختمان مورد احداث
ریزش ساختمانهای مجاور در اثر گودبرداری
خسارات مالی وارد به اثاثیه و تأسیسات ساختمانهای مجاور در اثر ریزش
خسارات به خیابان و پیاده رو و اموال عمومی از جمله فضای سبز
خسارات وارد به تأسیسات تحت الارضی شامل خطوط انتقال آب گاز و تلفن
خسارات وارد به خودروهای عبوری و یا پارک شده در محیط اطراف پروژه در اثر پرتاب مصالح ساختمانی
خسارات جانی شامل فوت و نقص عضو و هزینه های پزشکی همسایگان (ساکنین ساختمانهای مجاور)
خسارات جانی برای عابرین در اثر سقوط و پرتاپ مصالح ساختمانی
خسارات جانی افراد ثالث که وارد محوطه ساختمان مورد بیمه می گردند
خسارات ناشی از دپو مصالح در خیابان و پیاده رو

۳. بیمه تمام خطر پیمانکار :

پروژه هایی که وسعت بسیار عظیم و وسیع باشند از این بیمه نامه استفاده میشود، این نوع بیمه پیمانکاران برای داشتن ایمنی بیشتر باید انجام شود. با داشتن این بیمه نامه همه خسارات فیزیکی که ممکن است در زمان اجرای عملیات نصب، مونتاژ یا دمونتاژ انواع ماشین آلات و تجهیزات و نیز نصب هر سازه با اسکلت فلزی حتی در کارگاه های کوچک و بزرگ و … را تحت پوشش قرار می دهد.

پوشش بیمه نامه از زمان شروع عملیات نصب آغاز شده و در ادامه شامل دوره آزمایش و حتی به درخواست بیمه گذار برای دوره تحویل موقت ( دوره نگهداری یا تضمین) نیز شامل می شود. این نکته را در نظر داشته باشید که برای داشتن پوشش بالاتر برای ماشین آلاتی که در پروژه مورد استفاده قرار می گیرد می توان از بیمه ماشین آلات استفاده کنید.
نکته مهم این که در پوشش بیمه تمام خطر پیمانکاران ، پوشش فقط برای تاورکرین انجام می شود و برای سایر ماشین آلات باید از بیمه ماشین آلات استفاده کنید.

در انتخاب بیمه نامه که در ابتدا عنوان شد بسته به ابعاد پروژه ،در پروژه های بزرگ مسکونی تجاری اداری بهینه است از ابتدا از بیمه تمام خطر پیمانکاران استفاده گردد این بیمه نامه یک بیمه نامه کامل می باشد که در خود بیمه ثالث ساختمانی ،بیمه ماشین آلات و مبلغ قرارداد پیمان، تاسیسات و تجهیزات ساختمانی ، برداشت ضایعات و حوادث طبیعی  و .. را پوشش می دهد.

پست قبلی

دیوار کاذب را بیشتر بشناسید و مزایای استفاده آن را بدانید

پست بعدی

مناقصه و انواع آن

در مورد بانک اطلاعات ساختمان سوالی دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند…


بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر، بازار هدف کسب و کار ساختمانی

بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر از سال  1385 فعالیت خود را در زمینه شناسایی بازار ساخت و ساز آغاز نموده است. آجر رو آجر همواره در تلاش است پروژه های ساختمانی را از آغاز فرآیند ساخت و ساز شناسایی نموده و بازار هدف کسب و کار های ساختمانی را فراهم نماید.

مجوز ساماندهی
مجوز نماد اعتماد الکترونیک

دسترسی سریع

تماس با آجر رو آجر

فروش و پشتیانی همه روزه از ساعت 9 الی 17:30
پنج شنبه ها 9 الی 13:30