بسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت های فرسوده

صفحه اصلیخبربسته ۱۹ بندی تشویقی نوسازی بافت های فرسوده
akharin ajor
تحریریه آجر رو آجر
نوسازی بافت های فرسوده

وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌ های فرسوده مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری با حمایت‌های لازم از ساکنان، سازندگان، انبوه‌سازان در ۱۹ بند را به استانداران ابلاغ و این مصوبات را فرصتی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی پایدار در کشور دانست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مهرداد بذرپاش بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹ بندی را درخصوص سیاست های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن بیان کرد.

این مصوبات نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.

از ویژگی های دیگر این مصوبات ابلاغی گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حد نصاب تفکیک و ساخت این واحد ها، افزایش نفوذپذیری محله و مشارکت شهرداری ها است.

جزئیات ۱۹ بندی بسته تشویقی کالبدی برای  در چهار گروه انواع مشوق¬های پیش¬بینی شده در مصوبه شورایعالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

ضوابط تشویقی گروه اول (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)

-اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
-امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی
-امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیر مسقف مجموعه به منظور تأمین بخشی از پارکینگ های مورد نیاز
-امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم
-امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما

ضوابط تشویقی گروه دوم (نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای)

-اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
-امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل
-عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی
-کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه ای در معبر
-امکان استفاده از مساحت معابر بن بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده اند در مساحت ملاک عمل تراکم

ضوابط تشویقی گروه سوم (نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)

-اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب
-کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد
-امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ
-عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

ضوابط تشویقی گروه چهارم (نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)

-امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی
-کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵
-امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد
-امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین شده در طرح مصوب
-عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

گزارش در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌ های فرسوده مواردی که لازم است در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود به شرح زیر است:

تسریع در بررسی درخواست های متقاضیان و صدور پروانه¬ ساختمان طبق مصوبه شورایعالی شهرسازی ومعماری وعندالزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند ۱ بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده۵.

ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده۵ موضوع بند های ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی (موضوع بند ۱ مصوبه شورایعالی)

پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغی مشتمل برگزارش پیشرفت فیزیکی ۵ مرحله¬ای، پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی احداث شده و میزان تامین سرانه های خدماتی در زمین و طبقات

گزارش عملکرد بند ۱ بخش ج مصوبه ابلاغی
بنابر این گزارش وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌ های فرسوده به استانداران که به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده است، تکالیف ادارات کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده۵) را شامل موارد زیر ذکر کرده است:
تسریع در بررسی و طرح درخواست های مرتبط با موضوع مصوبه شورایعالی در کمیسیون ماده۵
اطلاع رسانی¬ گسترده مفاد مصوبه ابلاغی در محلات هدف بازآفرینی شهری در قالب های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران

شناسایی و توجیه سرمایه گذاران محلی، سازندگان و مالکان اراضی و املاک واقع در بافت‌ های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران)

ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی

در مورد بانک اطلاعات ساختمان سوالی دارید؟
کارشناسان ما آماده پاسخگویی به شما هستند…


بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر، بازار هدف کسب و کار ساختمانی

بانک اطلاعات ساختمان آجر رو آجر از سال  1385 فعالیت خود را در زمینه شناسایی بازار ساخت و ساز آغاز نموده است. آجر رو آجر همواره در تلاش است پروژه های ساختمانی را از آغاز فرآیند ساخت و ساز شناسایی نموده و بازار هدف کسب و کار های ساختمانی را فراهم نماید.

مجوز ساماندهی
مجوز نماد اعتماد الکترونیک