پرش لینک ها

Tag: Buble deck

بابل دک

بابل دک

 بابل دک : بابل دک یا سقف سبک حبابی، به عنوان اختراعی هوشمند و با تکیه بر اصول مهندسی در سال 1992 توسط آقای برونینگ، به عنوان اولین سقف دال مجوف با گوی پلاستیکی به ثبت رسید و توجه محققان را به خود جلب نمود.