پرش لینک ها

Tag: کاهش کیفیت ساخت

علت کاهش کیفیت ساخت و سازها

علت کاهش کیفیت ساخت و سازها

رئیس انجمن انبوه سازان تهران می‌گوید: باید تنها به افرادی که داری صلاحیت هستند اجازه ساخت‌ و‌ ساز داده شود تا شاهد کاهش کیفیت ساختمان ها در کشور نباشیم. به گزارش اخبار ساختمان، همواره بحث خانه‌های امن و نا‌امن برای هر مستاجر و خریداری مناقشه