پرش لینک ها

Tag: کاربری پروژه لکسون

پروژه لکسون در منطقه چیتگر

پروژه لکسون در منطقه چیتگر

پروژه تجاری لکسون  در سال 1391 توسط شرکت توسعه ابنیه همت اقدام به ساخت نموده و در حال حاضر در حال ساخت می باشد .این پروژه دارای اسکلت فلزی وپیچ و مهره در 30 طبقه تجاری و اداری و هتلینگ و فودکورت می باشد. زیربنای