پرش لینک ها

Tag: کاربرد پایان کار

گواهی پایانکار ساختمان

گواهی پایانکار ساختمان

گواهی پایانکار ساختمان : پایانکار ساختمان مدرک معتبر می باشد که بعد از به اتمام عملیات ساخت و ساز با توجه به شناسنامه فنی ملک از سوی شهرداری  صادر می‌شود. پس از صدور گواهی پایان کار ساختمان مشخص می‌شود که این ملک از نظر مسکن