پرش لینک ها

Tag: کاربرد نرده چوبی

نرده چوبی

نرده چوبی

نرده چوبی: نرده چوبی نمای داخلی منازل قدیمی و جدید را بخاطر داشتن نمای طبیعی زیبا و دلنشین می کند. البته چوب خود این خاصیت را دارد که هرچه زمان می گذرد و کهنه تر می گردد، شکلی زیبا تر نیز پیدا می نماید، بخصوص در