پرش لینک ها

Tag: کاربرد معماری پایدار

معماری پایدار در صنعت ساختمان

معماری پایدار در صنعت ساختمان

مصالح ساختمانی پایدار : معماری پایدار در ساخت وساز  یکی از تحولات مهم در حوزه معماری محسوب می گردد. که هدف آن طراحی بنا بر مبنای اصول پایداری و صرفه جویی در مصرف انرژی می باشد. پایداری و توسعه پایدار به منظور کاهش آلودگی های