پرش لینک ها

Tag: کاربرد سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک

سقف تیرچه بلوک : سقف تیرچه بلوک یا به عنوان سقف تیرچه دال معروف می باشد. سقف تیرچه بلوک جزء دال های یک طرفه به حساب می آید.سقف تیرچه بلوک یکی از انواع بسیار رایج سقف در ایران می باشد که امروزه در بسیاری از