پرش لینک ها

Tag: کاربرد بتن اکسپوز

بتن اکسپوز

بتن اکسپوز

بتن اکسپوز : بتن اکسپوز یا بتن ‌نما، نوعی از بتن است که به عنوان سطح تمام شده کار استفاده میشود و روی آن (برای مدتی یا همیشه) پوشانده نمیشود، دلیل انتخاب بتنی با کیفیت و طرح اختلاط مناسب‌تر دقت نمود. زیرا قرار است که نمای کار باشد.