پرش لینک ها

Tag: کابین دوش شیشه ای

کابین دوش

کابین دوش

کابین دوش کابین دوش به عنوان یک اتاقک های شیشه ای می باشد که در سرویس های بهداشتی با دیگر اجزای سرویس قرار دارند و جهت حفظ حریم حمام از دستشویی و یا استفاده از امکانات کابین استفاده می شوند .  کابین یک شیوه مدرن برای