پرش لینک ها

Tag: چیلر تراکمی

چیلر و انواع آن

چیلر و انواع آن

چیلر چیلر به عنوان سیستم سرمایشی در ساختمان با استفاده از سیکل تبرید تراکمی یا سیکل تبرید جذبی گرما را از مایع می‌گیرد. این مایع سرد شده می‌تواند در تجهیزات تهویه مطبوع مانند هواساز و فن کوئل استفاده شود. گرمای گرفته شده از آب می‌تواند