پرش لینک ها

Tag: چاه آسانسور

بررسی  چاله و چاهک آسانسور در ساختمان‌ها

بررسی چاله و چاهک آسانسور در ساختمان‌ها

چاله یا چاهک آسانسور؟ چاله آسانسور با چاهک متفاوت است، اما اجرا کاران گاهی به اشتباه از این لفظ استفاده می‌کنند. در این مقاله سعی در بررسی چاله و چاهک آسانسور در ساختمان‌ها داریم. چاله آسانسور فضای کلی آسانسور بین طبقات که کابین در میان