پرش لینک ها

Tag: پی سنگی

فونداسیون (پی) و انواع آن

فونداسیون (پی) و انواع آن

فونداسیون (پی) : همانطور که در مرحله ی قبل مطرح شد بعد از عملیات تخریب و گودبرداری،  ساخت فونداسیون یا پی آغاز می گردد.  فونداسیون قسمتی از سازه می‌باشد که بار و فشار وارد از نقاط مختلف ساختمان و همچنین بارهای اضافی را به زمین انتقال می دهد.