پرش لینک ها

Tag: پنجره

پنجره چوبی و کاربرد آن

پنجره چوبی و کاربرد آن

پنجره چوبی پنجره چوبی یکی از کاربردی ترین اجزای پوسته داخلی وخارجی ساختمان می باشد که از این پنجره ها به عنوان ورود نور، به منظور تامین نور طبیعی و امکان تهویه طبیعی مناسب برای فضاهای داخلی ساختمان استفاده می شوند. باتوجه به طرح معماری