پرش لینک ها

Tag: پریز

کلید و پریز

کلید و پریز

کلید پریز چیست؟ کلید و پریز یکی از وسایل کاربردی در هر ساختمانی محسوب میگردد.در طراحی و دکوراسیون داخلی اجزای متفاوتی نقش تعیین کننده ای دارند که یکی اجزای کوچک اما تاثیرگذار آن کلید و پریز میباشد. در گذشته کلید ها و پریز تنوع کمتری