پرش لینک ها

Tag: پروژه فرمانیه

پروژه چند منظوره فرمانیه

پروژه چند منظوره فرمانیه

پروژه چند منظوره فرمانیه  پروژه چند منظوره فرمانیه یکی از وسیع ترین و عمیق ترین پروژه های گودبرداری و پایدارسازی در محیط شهری می باشد. در شهریور ۹۳ عملیات ساخت ساز آغاز گردیده و در حال ساخت میباشد و مجتمع چند منظوره فرمانیـــه در زمینی