پرش لینک ها

Tag: پرده کرکره

چهارچوب درب و فریم

چهارچوب درب و فریم

فریم درب : چهارچوب درب در صنعت ساختمان از جنس فلزی و چوبی در بخش های مختلف کاربرد های فراوانی دارد ازجمله استفاده در تمامی درب های ساختمانی و چهارچوب و فریم فلزی برای پنجره ها در شکل ها و اندازه های مختلف بنا به