پرش لینک ها

Tag: پارتیشن

پارتیشن اداری و انواع آن

پارتیشن اداری و انواع آن

پارتیشن اداری : پارتیشن اداری یا تفکیک کننده فضا، یکی از ابزارهای مفید در تقسیم بندی فضای ادارات می باشد. بسیاری از سازمان‌ها و شرکت ها  دارای فضای وسیع و فلت هستند که در این حالت کارکنان در کنار مشغول به کار می باشند. برای
پارتیشن خانگی

پارتیشن خانگی

پارتیشن خانگی : پارتیشن خانگی به معنی جدا کردن فضا و حریم خصوصی و عدم دید به فضا کاربرد دارد. در زندگی مدرن کنونی، استفاده از پارتیشن در خانه و فضای اداری رواج پیدا کرده است.. البته با توجه به فضای متفاوت خانه از فضای