پرش لینک ها

Tag: ویبره زدن بتن

ویبره زدن بتن

ویبره زدن بتن

ویبره زدن بتن یعنی عملیاتی که با کوبیدن و یا لرزاندن موجب می شود هوای حبس شده در بتن دفع شود. این فرایند باعث می شود بافت بتن فشرده شود و مقاومت بالاتری پیدا کند. بعد از ویبره کردن، بتن به شکل مایع در می