پرش لینک ها

Tag: هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان

هوشمند سازی ساختمان : هوشمند سازی منازل با توانایی کنترل از راه دور (خارج از منزل) به کمک گوشی تلفن هوشمند و یا اتصال به اینترنت می باشد. هوشمند سازی به منظور افزایش رفاه و آسایش و آرامش افراد در منزل می باشد. همچنین کمک به صرفه