پرش لینک ها

Tag: نمای فریم لس

نمای کرتین وال و روش های اجرایی آن

نمای کرتین وال و روش های اجرایی آن

نمای کرتین وال : نمای کرتین وال به معنی دیوار پرده ای می باشد. به عنوان یک سیستم پوشش دهنده خارجی ساختمان مورداستفاده قرار میگیرد. این نما یک ایده مدرن و قابل قبول محسوب می شود. این نما در فضای کاری گسترده تری مورد ارزیابی