پرش لینک ها

Tag: نصاب کناف

کناف در صنعت ساختمان

کناف در صنعت ساختمان

کناف نوعی صفحه روکش دار گچی است که در واقع نسل جدیدی از گچ برگ  به شمار میرود و کلیه کارهای ساختمانی که با گچ و بعضی مصالح های دیگر قابل انجام بوده .از جمله این موارد می توان به سیستم های ساخت و ساز