پرش لینک ها

Tag: مهارت‌های مهندس ناظر

مهندس ناظر معرفی و بررسی وظایفش

مهندس ناظر معرفی و بررسی وظایفش

معرفی مهندس ناظر مهندس ناظر،یک شخص حقیقی یا حقوقی می باشد که  در پروژه در حال ساخت در کارگاه مقیم می باشد که در یکی از رشته‌های ساختمانی تحصیل کرده است. ب رشته مهندسی عمران یا معماری میباشد. برای کار نظارت در پروژه ‌ها باید