پرش لینک ها

Tag: مقاومت بتن

الیاف بتن

الیاف بتن

الیاف بتن از انواع افزودنی های بتن می باشد و جزء مصالح ساختمانی جدید به حساب می آید. این محصول انواع مختلفی دارد و موجب بالا رفتن مقاومت بتن و کاهش ترک خوردگی آن می شود. بتن از دسته مصالح قدیمی می باشد که از