پرش لینک ها

Tag: معماری منظر

معماری منظر چیست؟

معماری منظر چیست؟

معماری منظر : معماری منظر، یک شاخه از معماری می باشد که به منظور ایجاد آسایش و راحتی برای انسان به سازماندهی زمین و ساختمان می پردازد. این نوع معماری از دیدگاه های متفاوت به محیط بیرون می نگرد از جمله دیدگاه هنر و زیبایی،