پرش لینک ها

Tag: مدیریت کیفیت

QHSE در صنعت ساختمان

QHSE در صنعت ساختمان

QHSE : QHSE به مخفف Quality Health Safety Enviroment  به معنای مدیریت کیفیت، بهداشت، ایمنی و محیط زیست می باشد که مطابق با استانداردهای  ISO14001، ISO9001  و OHSAS18001 بیان شده است. QHSE در سراسر جهان  نام‌های مختلفی مشهورند مانند : SEHQ و QESH اما دارای