پرش لینک ها

Tag: متر لیزری

متر لیزری

متر لیزری

متر لیزری : متر لیزری به وسیله ای گفته می شود که با استفاده از آن می توان طول، سطح، زاویه و غیره را اندازه گیری کرد. معرفی ویژگی های متر لیزری و کاربرد آن می باشد. یکی از وسایل دقیق و کاربردی در صنعت