پرش لینک ها

Tag: مالیات دستگاه کارتخوان

معیار مالیات دستگاه های کارتخوان 1401

معیار مالیات دستگاه های کارتخوان 1401

سازمان امور مالیاتی: اصل بر صحت ادعای مودیان درباره منشا تراکنش های کارتخوان است سازمان امور مالیاتی با صدور اطلاعیه ای تازه، به ادارات مالیاتی نسبت به رعایت قانون در زمینه اصل تلقی کردن صحت اظهارات مودیان مالیاتی برای تراکنش های بانکی و دستگاه های