پرش لینک ها

Tag: لیتراکن

بتن شفاف یا لیتراکن

بتن شفاف یا لیتراکن

بتن شفاف بتن شفاف از حدود صد ها سال پیش، یعنی از زمانی که رومیان اختراع کننده، استفاده از مصالح جدید در ساختمان ها شدند و در قرن نوزدهم بتن به معنای امروزی شکل گرفت و توسعه یافت تا به امروز میلیون ها تُن از این