پرش لینک ها

Tag: قرنیز سنگی

قرنیز

قرنیز

 قرنیز  قرنیز به منظور جلوگیری از ضربه احتمالی به دیوار نصب میگردد. همچنین نسبت به دیوار برجسته تر می باشد و یکی از وظایف آن جلوگیری از آسیب به دیوار است که عموما مورد ضربه توسط وسایل منزل قرار می گیرد و یکی از کاربرد