پرش لینک ها

Tag: فوم xps

عایق صوتی

عایق صوتی

عایق صوتی عایق صوتی به منظور کاهش انتقال صوت و مقابله با صدای انتقالی (کاهش آلودگی صوتی) از محیطی به محیط دیگر، می بایست از پوششی استفاده گردد که به آن پوشش، عایق صوتی گفته می شود. عایق های فوم صداگیر خود چسب با بهره مندی از آخرین تکنولوژی