پرش لینک ها

Tag: فن کوئل

فن کوئل

فن کوئل

فن کوئل : یک دستگاه فن کوئل وسیله ای ساده است که شامل مبدل حرارتی و فن است. این دستگاه بخشی از سیستم تهویه مطبوع موجود در ساختمان های مسکونی، تجاری و صنعتی و … است. فن کوئل ها برای آن که انرژی تولید شده