پرش لینک ها

Tag: فرآیند تولید شیشه

انواع شیشه در صنعت ساختمان

انواع شیشه در صنعت ساختمان

انواع شیشه انواع شیشه های صنعت ساختمان ، مایعی می‌باشد که بسیار سرد شده است و در حرارتی پایین‌تر از نقطه انجماد آن، در حالت مایع قرار دارد و بطور عمومی، جسمی است شفاف که نور بخوبی از آن عبور می‌کند و پشت آن بطور