پرش لینک ها

Tag: ضد یخ بتن

ضدیخ بتن

ضدیخ بتن

ضدیخ بتن: استفاده از ضد یخ بتن به جای روان کننده های تسریع کننده بدلیل سطح توان بالایی که درکاهش نقطه انجماد آب و سرعت زیادی که به فرایند هیدراسیون می بخشد و سبب صرفه جویی 20 الی 50 درصدی زمان و انرژی می شود،