پرش لینک ها

Tag: شیشه سکوریت دودبند

شیشه سکوریت و کاربرد های آن

شیشه سکوریت و کاربرد های آن

شیشه سکوریت : شیشه سکوریت یا میرال، که به عنوان شیشه های نشکن نیز از آن میتوان یاد کرد. این نوع شیشه طی فرآیندی خاص تولید و ساخته میشوند. مقاومت این شیشه حدود سه تا هفت برابری نسبت به شیشه های ساده باشد. مقاومت بالا