پرش لینک ها

Tag: شیشه رنگی

شیشه رنگی

شیشه رنگی

شیشه رنگی: شیشه رنگی قدمتی دارای قدمتی دیرینه می باشند به گونه ای که از همان زمان های دور صنعت و هنر مورد استفاده بشر قرار می گرفت و قرین به هزار سال قدمت داشته است. نور و رنگ دو عنصر اصلی در طراحی معماری