پرش لینک ها

Tag: شیشه خم

شیشه خم یا منحنی و کاربرد آن

شیشه خم یا منحنی و کاربرد آن

شیشه خم  شیشه خم ، نوعی شیشه ای طبیعی است که توسط یک فرایند خاص خم می شود. شیشه های منحنی، یک جایگزین عالی برای شیشه مستطیل شکل می باشد که به طور محافظه کارانه در گستره وسیعی از اندازه ها موجود است، که به