پرش لینک ها

Tag: شیب بندی بام

شیب بندی ساختمان و لزوم اجرای آن

شیب بندی ساختمان و لزوم اجرای آن

شیب‌ بندی در ساختمان : شیب بندی کف هر بخش از ساختمان یکی از مهم ترین نکات اجرایی در ساختمان محسوب میگردد. هر بخشی از ساختمان که با آب در ارتباط باشد مانند کف بام، کف آشپزخانه و کف سرویس های بهداشتی نیاز به شیب