پرش لینک ها

Tag: شومینه هیزمی

شومینه

شومینه

شومینه  شومینه در فصل سرما قلب خانه است و همه ساکنین خانه دورآن جمع می شوند. نوع سنتی چوبی و همچنین نوع  الکلی دوستدار طبیعت، همه باعث ایجاد فضایی گرم و دلچسب در خانه می شوند. انتخاب یک نوع سیستم گرمایشی جهت اقلیم های مختلف