پرش لینک ها

Tag: شوتینگ زباله

شوتینگ زباله

شوتینگ زباله

شوتینگ زباله  شوتینگ زباله سیستم یکی از فناوری های  مدرن ساختمان می باشد که در واقع یک روش مکانـیره جهت جمع آوری زباله ساکنان برج ها است و برای آسایش ساکنان و همچنین رعایت بهداشت ضروری است . تراکم زباله ها به ویژه در ساختمان های پر