پرش لینک ها

Tag: شناسایی دیوار باربر

دیوار باربر و تشخیص آن‌ها

دیوار باربر و تشخیص آن‌ها

دیوار باربر و غیر باربر چیست؟ دیوارها در هر سازه‌ای به منظور تقسیم فضای داخلی ساختمان و جداسازی ساختمان از فضای خارجی است. علاوه بر تقسیم بندی فضا، دیوارها وزن سقف و طبقات بالایی را تحمل و به فونداسیون منتقل می‌کنند. به طور کلی دو