پرش لینک ها

Tag: سینک گرانیتی

سینک گرانیتی

سینک گرانیتی

سینک گرانیتی : سینک آشپزخانه در طول دوره استفاده خود هر روز و ساعت­ها پر از ظرف و باقیمانده غذاها قرار می­گیرد، که شرایط رشد باکتری در آجر رو آجر را به وجود می­ آورد. به همین روی می‌توان گفت دقت در خرید بهترین جنس