پرش لینک ها

Tag: سیمان پوزولانی

سیمان پوزولانی چیست ؟

سیمان پوزولانی چیست ؟

سیمان پوزولانی چیست؟ پوزولان ها موادی که در تولید سیمان به کار می روند ارزان تر و فراوان تر هستند. نسبت ترکیب پورزولان 5 الی 15 در صد و 85 در آنرا سیمان پرتلند تشکیل می دهد. تولید پوزوالان به دو شیوه طبیعی و مصنوعی