پرش لینک ها

Tag: سیمان رنگی

کاربرد سیمان رنگی

کاربرد سیمان رنگی

سیمان رنگی : سیمان رنگی نوعی سیمان سفید است که با استفاده از رنگدانه‌ها به رنگ‌های مختلف در می‌آید. سیمان به صورت کلی به رنگ طوسی یا سفید در کشور تولید می شود که معمولا برای ساختن سیمان رنگی، مواد رنگی معدنی بی اثر شیمیایی را