پرش لینک ها

Tag: سنگ نورگذر

سنگ نورگذر

سنگ نورگذر

سنگ نورگذر یکی از محصولات مدرن ساختمانی می باشد. این سنگ برای طراحی دکوراسیون داخلی استفاده می شود. سنگ هایی که در صنعت دکوراسیون استفاده می شوند انواع مختلفی دارند که از پرطرفدارترین آنها سنگ های نورگذر یا شفاف هستند. این محصول با قابلیت عبور